Particulieren

Prijslijst Particulier (bedragen inclusief BTW)

Aangifte inkomstenbelasting

  • 1 persoon, eerste aangifte door RSO € 60,–
    (inclusief intake)

+ fiscaal partner                                              € 10,–

  • 1 persoon (tweede en volgende keer) € 42,50

+ fiscaal partner                                              € 10,–

 

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting (VA)

 

  • 1e aanvraag VA inkomstenbelasting € 35,–
  • Wijzigen VA inkomstenbelasting € 25,–

 

Toeslagen

 

  • Aanvraag toeslagen (Huur, zorg, kinderopvang) € 25,–
  • Wijzigingen op aanvraag toeslagen € 20,–

 

Afhankelijk van de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden kunnen wij in overleg met u, andere prijsafspraken maken